18 жовтня 2018 року Верховна рада України прийняла Кодекс України  з процедур банкрутства (надалі – Кодекс) (Законопроект № 8060).
Відповідно до прийнятого. Даний Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
Кодекс викладено у чотирьох книгах:
Книга 1. Загальна частина.
Книга 2. Арбітражний керуючий.
Книга 3. Банкрутство юридичних осіб.
Книга 4. Відновлення платоспроможності фізичної особи.

Новацією в законодавстві, стало саме включення положень до кодексу щодо банкрутства фізичних осіб.
З моменту набуття чинності цього Кодексу втрачає чинність діючий на сьогодні Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Кодекс набирає чинності та вводиться в дію через шість місяців з дня його офіційного опублікування, крім положень, які визначають створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, які набирають чинності та водяться в дію через три місяці з дня офіційного опублікування цього Кодексу.

З дня набрання чинності цим Кодексом подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу, незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на момент набрання чинності цим Кодексом перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у цих справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

На сьогодні Президентом України, прийнятий  Кодекс ще не підписаний