Замовник та учасник торгів обмінювались інформацією під час підготовки до участі у торгах та узгоджували свою поведінку.

Замовником торгів для підготовки тендерної документації та її розміщення у авторизованій в системі «Ргоzоrrо» залучалося Приватне підприємство, про що був укладений договір про надання юридичних послуг.

Відтак для визнання територіальним відділенням АМК порушення законодавства про захист економічної конкуренції вчиненим достатнім є встановлення й доведення наявності наміру суб`єктів господарювання погодити (скоординувати) власну конкурентну поведінку, зокрема, шляхом обміну інформацією під час підготовки тендерної документації, що, у свою чергу, призводить або може призвести до переваги одного з учасників під час конкурентного відбору з метою визначення переможця процедури закупівлі.

Згідно листа ПрАТ «Об`єднання «Прогрес», товариством було укладено договір про надання юридичних послуг із Приватним підприємством «Юридична консалтингова компанія «Партнери-2014».

Замовник торів та переможець торгів використовували одну консультаційну фірму, яка їм готувала документи для торгів та розміщувала їх в авторизованій системі «Prozzoro». Водночас, Сатанівська селищна рада та ПрАТ «Об`єднання «Прогрес» при підготовці тендерних пропозицій використовували один електронний майданчик «Держзакупівлі.Онлайн».

Змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації; змагальність учасників процедури закупівлі передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників та їх обов`язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, без обміну інформацією; при цьому вже сама узгоджена поведінка учасників торгів не відповідає суті конкурсу, відповідно негативним наслідком є сам факт спотворення результатів торгів (через узгодження поведінки конкурсантами) (аналогічна позиція викладена у постановах Верховного Суду від 24.04.2018 року у справі № 924/380/17 та від 27.03.2018 року у справі № 924/5614/15).

Аналіз документів, які подавались на торги та докази, зібрані в процесі дослідження в сукупності і взаємозв`язку вказують на узгоджену поведінку з ПрАТ «Об`єднання «Прогрес» та ПФ «ДІТА» при підготовці тендерних пропозиції та відсутність змагальності у торгах, наслідком якої є спотворення конкуренції, що обмежує Замовника у виборі цінових пропозицій учасників, які мали б бути запропоновані в умовах добросовісної конкуренції. Погоджена поведінка суб`єктів господарювання (учасників торгів) усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачами протягом трьох етапів не здійснювалося пониження ціни, первинні пропозиції були незмінними. За таких обставин даний факт підтверджує відсутність конкуренції між позивачами під час участі у торгах.

Фактично, наявність такої ситуації говорить про недосконалість та прогалин у Законі. Існування можливості використання послуг комерційної структури (юридичної фірми) для підготовки та розміщення пропозиції на площадці торгів, та співпраця с одним з учасників цих торгів, призводить до нехтування основної мети Закону «Про державні закупівлі», а саме забезпечення прозорого здійснення закупівель, запобігання проявам корупції. Можливість реалізації схеми, описаної вище, призводить, також, до руйнування розвитку добросовісної конкуренції та створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83028324