Коли на порозі підприємства з’явились інспектори  з ДФС, перш ніж допускати їх до перевірки – переконайтеся, що перед вами справді інспектори з податкової. Переконайтеся, що у інспекторів є: особисті документи – посвідчення, що дозволяють ідентифікувати особу інспектора; наказ на проведення перевірки з усіма необхідними реквізитами та направлення на проведення перевірки.

Пам’ятайте, якщо у інспектора чи інспекторів немає хоча б одного із вище перерахованих документів – ви маєте повне право не допускати їх до перевірки. Також не завадить ретельно перевірити наказ на проведення перевірки. Якщо в його реквізитах є помилки – це також підстава для недопуску до перевірки.

Наказ на проведення перевірки

Наказ на проведення перевірки надходить:

  • При позаплановій перевірці незалежно від її виду, наказ відправляється чи вручається платнику податків до її початку;
  • При плановій перевірці – не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки.

У наказі на проведення податкової перевірки мають бути вказані наступні реквізити:
Дата видачі;
Назва і реквізити податкового органу, з якого надійшов наказ;
Назва та реквізити об’єкта перевірки;
Ціль та вид перевірки, підстави для проведення перевірки;
Дата початку та закінчення податкової перевірки;
Підпис та печатка керівника податкового органу чи його заступника.

Письмове повідомлення

Також при проведенні перевірки у інспекторів має бути письмове повідомлення. В ньому має бути вказана дата початку та закінчення перевірки, а також місце проведення перевірки.

Направлення на проведення перевірки

У цьому документі потрібно перевірити наявність та дату видачі документу. Реквізити податкового органу, що його видав, реквізити наказу, реквізити підприємства, цілі та вид перевірки, підстави для перевірки. Також в цьому документі мають бути вказані дані посвідчень інспекторів, що мають проводити перевірку. Цей документ, як і наказ має бути затверджено керівником податкового органу – його підписом та печаткою.

Службове посвідчення

Інспектор, що прийшов на перевірку зобов’язаний надати своє службове посвідчення. Всі реквізити такого посвідчення мають повністю співпадати із даними, зазначеними в направленні на проведення перевірки.

Платник податків може зробити копії всіх документів, які зобов’язані надати інспектори перед початком податкової перевірки.

Якщо інспектори не надали один із перерахованих документів, або у реквізитах присутні помилки, є розбіжності, або документи взагалі оформлені не за державною формою – це підстава не допустити інспекторів до проведення перевірки.

Предмет та мета проведення перевірки

Потрібно з’ясувати, який характер нестиме перевірка і яка її ціль. Розуміння цього аспекту дозволить скласти певний план дій платникові податків, а також зрозуміти, як відповідно до законодавства мають діяти інспектори.
Зазвичай цю інформацію можна побачити у наказі на проведення перевірки, який інспектори обов’язково мають надати перед проведенням перевірки.

Документальні перевірки можуть бути плановими та позаплановими, виїзними та невиїзними.

Планова перевірка має проводитись відповідно плану проведення податкових перевірок. Зазвичай планові перевірки є загальними. За такої перевірки інспектори мають перевірити правильність розрахунків, декларування та сплати податків за останні декілька років та за всіма контрагентами.

Позапланові перевірки проводяться у випадках, передбачених Податковим кодексом України, тобто – за наявності певних порушень. Така перевірка не може проводитись двічі з однієї і тієї ж причини. Під час проведення позапланової перевірки, як правило перевіряються операції між платником податків та окремими контрагентами за певні періоди часу.

Завжди потрібно дивитися на предмет перевірки, та чи не співпадає він із предметами минулих перевірок. Проведення перевірки стосовно одного і того ж питання є порушенням законодавства з боку податкової.

Супровід всього процесу перевірки

Незалежно від виду перевірки, платнику податків краще організувати супровід всього процесу проведення податкової перевірки.

Якщо платникові податків відома ціль проведення перевірки – потрібно провести аудит документів. Інспектори можуть  шукати прогалини в первинній документації та обов’язкових реквізитах, розходження з показниками податкового та бухгалтерського обліку. Проведення самостійного аудиту та пошуку проблем дозволить своєчасно їх виправити.

Надання необхідної документації

Під час проведення перевірки, податкові інспектори мають законне право вимагати всі документи, пов’язані із предметом перевірки. Однак, законодавством не встановлено певних переліків документів, що необхідно надавати за тим чи іншим предметом проведення перевірки.

Вилучення оригіналів документів

Інспектори не мають права вилучати оригінали первинних документів! Виключення – випадки, передбачені кримінальним законодавством, але у таких випадках інспектори повинні мати відповідні судові постанови.
Не можна залишати сторонніх осіб, у тому числі і інспекторів наодинці із оригіналами первинних документів.

Відмова у наданні документів

Якщо платник податків відмовиться надати певні документи, інспектор має скласти акт відмови від надання документів. Акт складається у довільній формі і в ньому обов’язково мають бути зазначені документи, у наданні яких було відмовлено. Акт засвідчується як самим інспектором, так і платником податків. Якщо платник податків відмовляється підписати акт, у ньому робиться відповідна відмітка.

Однак, якщо інспектор не вимагав певних документів, платник податків має право їх не надавати. Тим більше, якщо інспектор не склав акту відмови у наданні документів, то це свідчить про те, що платник податків надав всі необхідні документи.

Проведення інвентаризації

Інвентаризація має проводитись тільки у тому випадку, коли інспектор надасть платникові податків відповідну постанову податкової інспекції, з усіма необхідними реквізитами, яка вимагатиме від платника податків провести інвентаризацію саме у рамках проведення перевірки. Відмова від проведення інвентаризації викличе накладення арешту на майно підприємства.

Акт проведення перевірки

Якщо платник податків отримає довідку про проведення перевірки – його можна привітати. Але частіше платники податків отримують акти проведення чи не проведення перевірки. Відмова від отримання акту призведе до додаткового нарахування штрафів.

Для оскарження акту перевірки дається 10 робочих днів, тому краще попередити податківців про те, що платник податків особисто отримає акт перевірки на руки. Щоб не витрачати час на поштові відправлення, я зайнятися складанням претензії та оскарженням акту.