FIDIC – це Міжнародна федерація інженерів-консультантів – найбільша міжнародна організація у сфері будівельного консультування. Федерація провела значну роботу в області уніфікації договорів в різноманітних сферах будівництва. Нею розроблено дев’ять проформ контрактної документації.

Також, абревіатура FIDIC використовується для зазначення ретельно розробленого зводу правил, що регламентують процес будівництва і враховують всі потенційно можливі ризики при використанні будівельних контрактів. 

Договір FIDIC захищає інвестора і будівельну компанію, так як у документі ризики і відповідальність розподіляються між замовником, підрядником та інженером-консультантом.

Особливістю договорів підряду, розроблених FIDIC є наявність незалежної сторони – інженера, який не є стороною договору підряду, однак має певні функції, права та обов’язки, передбачені договором підряду. Інженер призначається замовником та діє в його інтересах, але при цьому зобов’язаний діяти справедливо стосовно підрядника.

В світі система контрактів FIDIC є загальноприйнятою. 

Що стосується України, то ще до 2016 року не було законодавчого врегулювання питання використання профом FIDIC. Деякі суди, в свою чергу, приймаючи рішення, підтверджували висновки  ДАБІ що будівництво, яке ведеться згідно із вимогами FIDIC суперечить діючим на території України законам та державним будівельним нормам (Ухвала ВАСУ від 06.02.2014 року справа № К/9991/61097/11).

Тільки 2016 р. зроблені перші кроки на законодавчому рівні щодо використання контрактів FIDIC. 17 листопада 2016 р. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» яким внесено зміни до ряд нормативно-правових актів щодо використання умов та принципів контрактів FIDIC.

Далі, Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1065 Затверджено вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування. Відповідно до цієї постанови встановлено, що технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг загального користування та розроблення вимог і рекомендацій здійснюються інженером-консультантом з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC