Постанову про накладення штрафу та постанову про закриття справи відповідно до статті 5 Закону «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» може бути оскаржено суб’єктом містобудування, щодо якого її винесено, до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс відповідну постанову.
Оскарження постанови про накладення штрафу в установлений строк зупиняє її виконання до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Виконання постанови про накладення штрафу
1. Добровільне виконання постанови про накладання штрафу
Суб’єкт містобудування, щодо якого прийнята постанова про накладення штрафу, сплачує штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або надіслання такої постанови.
Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт добровільної сплати суми штрафу в повному обсязі, надається (надсилається) органу державного архітектурно-будівельного контролю в одноденний строк з дня його сплати. Його копія підшивається до справи відповідними органами.
2. Виконання постанови про накладання штрафу в примусовому порядку
У разі несплати штрафу в установлений строк уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю надсилає другий примірник постанови про накладення штрафу до органу державної виконавчої служби для примусового виконання за адресою місцезнаходження (місця проживання, місця реєстрації), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у встановленому законом порядку.

Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом і підлягає виконанню в установленому законом порядку з дня набрання нею законної сили.
У разі оскарження постанови про накладення штрафу та належного повідомлення відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю про її оскарження така постанова направляється до органу державної виконавчої служби для примусового виконання після набрання законної сили відповідним рішенням суду, крім випадків скасування її судом.
Постанова про накладення штрафу звертається до виконання органом державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс таку постанову.
У разі винесення кількох постанов про накладення штрафу щодо одного суб’єкта містобудування кожна постанова виконується окремо.
Не підлягає виконанню постанова про накладення штрафу, яку не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

У разі зупинення виконання постанови відповідно до пункту 29 Порядку накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, перебіг строку давності її виконання зупиняється до набрання законної сили відповідним рішенням суду.
Строк, протягом якого виконання постанови про накладення штрафу було зупинено, до загального строку давності виконання такої постанови не зараховується.
Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання постанови про накладення штрафу забезпечується посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, який її виніс, відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”.

Порядок формування справи
Ведення справи забезпечує посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до функціональних обов’язків.
Справа вважається закінченою після виконання у повному обсязі постанови про накладення штрафу, що підтверджує наявність копії завіреного банком платіжного документа про сплату штрафу в повному обсязі, надходження постанови про закриття виконавчого провадження або винесення постанови про закриття справи.
Справа формується окремо стосовно кожної прийнятої постанови та передається на зберігання до архіву органу державного архітектурно-будівельного контролю. До справи додається опис документів, сторінки справи прошнуровуються, пронумеровуються.
Справи зберігаються в архіві органу державного архітектурно-будівельного контролю в установленому порядку протягом п’яти років.