Для визначення чи потрібно реєструвати постійне представництво на території України варто зрозуміти, яка діяльність підпадає під поняття «Постійне представництво» відповідно до законодавства України.

Так, законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. передбачено, що представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності – це установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження.

Згідно з підпунктом 14.1.193. п. 14.1. ст. 14. Податкового кодексу України від 02.12.2010 року (надалі – ПК України) постійне представництво – постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема:

 • місце управління;
 • філія;
 • офіс;
 • фабрика;
 • майстерня;
 • установка або споруда для розвідки природних ресурсів;
 • шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів;
 • склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.

(В даному визначенні слово «зокрема» вказує на те, що цей перелік не є вичерпним).

Під господарською діяльністю розуміється діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (підпункт 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПК України).

Також, абз. 2 підпункту 14.1.193. п. 14.1. ст. 14 ПК України визначає, що з метою оподаткування термін “постійне представництво” включає:

 • будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців;
 • надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
 • резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків;
 • та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.

Постійним представництвом не є (абз. 3 підпункту 14.1.193. п. 14.1. ст. 14 ПК України):

 1. Використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 2. зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 3. зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 4. утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента;
 5. направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 6. утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

 

Виходячи з цього, якщо нерезидентом планується здійснення діяльності на території України, яка підпадає під діяльність передбачену п. 14.1.193. п. 14.1. ст. 14 ПК України, реєстрація постійного представництва є обов’язковою.