14 червня 2017 Претендентом України був підписаний новий закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (надалі – Закон). Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до цього Закону правопорушеннями в сфері оцінки впливу на довкілля є:

1) надання свідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля планованої діяльності;

2) порушення встановленої законодавством процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, у тому числі порядку інформування громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування його результатів;

3) неврахування у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення про здійснення планованої діяльності;

4) підготовка завідомо неправдивого Звіту з оцінки впливу на довкілля чи завідомо неправдивого Рішення з оцінки впливу на довкілля;

5) незаконне втручання у підготовку та надання Рішення з оцінки впливу на довкілля;

6) здійснення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про здійснення планованої діяльності;

7) недотримання під час здійснення господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, включно з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологічних умов, визначених у Рішенні з оцінки впливу на довкілля, рішенні про здійснення планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань в природне середовище і ландшафти, включно з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її здійснення.

Законодавством може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення у сфері оцінки впливу на довкілля.

Особи, винні в порушенні законодавства про оцінку впливу на довкілля притягаються відповідно до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.

Так, Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлюються відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності або від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в залежності від виду правопорушення

За несвоєчасне внесення документів до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля згідно із Законом або обмеження доступу до інформації, внесеної до нього посадові особи будуть сплачувати штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, встановлюється кримінальна відповідальність за порушення порядку проведення оцінки впливу на довкілля у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3х років.

Крім того, Законом передбачено обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля, а саме діяльність суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, може бути:

1) обмежена – на певний період (до виконання встановлених у Рішенні з оцінки впливу на довкілля екологічних умов) встановлюються зменшені обсяги викидів і скидів забруднювальних речовин і розміщення відходів у цілому чи в окремих цехах (дільницях) і одиницях обладнання;

2) тимчасово заборонена (зупинена) – до виконання встановлених у Рішенні з оцінки впливу на довкілля екологічних умов зупиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;

3) припинена – повністю припиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

За тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств забороняються всі викиди і скиди забруднювальних речовин та розміщення відходів по підприємствах у цілому чи окремих їхніх цехах (дільницях) і одиницях обладнання.

Рішення про обмеження та тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств у приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, його органами на місцях або судом.

Рішення про припинення діяльності підприємств приймається виключно судом за позовами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, його органів на місцях або за позовами інших осіб, права та інтереси яких порушено.