Honcharuk and Partners

Юридичні радники та адвокати 

Контакти:

+380 67 243 33 64
+380 95 560 39 77
office@honcharukpartners.com

м. Київ, вул.  Рейтарська 9

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Практичний та успішний досвід у представленні інтересів як позикодавців, так і позичальників. Інструментом вирішення питання проблемної заборгованості є механізм фінансової реструктуризації , в якій необхідно правильно оцінювати можливі ризики і перспективи різних варіантів дій.

1. Аналіз дебіторської заборгованості по кожному контрагенту.
2. Аналіз короткострокових і довгострокових зобов’язань компанії.
3. Оцінка показників ефективності управління заборгованісті, що дозволить виявляти тренди виникнення і погашення зобов’язань.
4. Розробка заходів, спрямованих на покращення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
5. Забезпечення повернення боргів і зниження втрат при їх неповерненні.
6. Розстрочка виплат (пролонгація термінів погашення) .
7. Відстрочка – перенесення термінів виплати заборгованості на більш пізній термін .
8. Конверсія заборгованості в активи (заміна грошових виплат по боргу шляхом передачі кредитору окремих активів підприємства – акцій, нерухомості компанії, елементів обладнання, частини сировини і матеріалів, готової продукції та ін .)
9. Списання боргу (частково або повністю).
10. Складання акту звірки взаєморозрахунків.
11. Судове стягнення боргу.