Honcharuk and Partners

Юридичні радники та адвокати 

Контакти:

+380 67 243 33 64
+380 95 560 39 77
office@honcharukpartners.com

м. Київ, вул.  Рейтарська 9

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Практичний та успішний досвід у представленні інтересів як позикодавців, так і позичальників. Інструментом вирішення питання проблемної заборгованості є механізм фінансової реструктуризації , в якій необхідно правильно оцінювати можливі ризики і перспективи різних варіантів дій.

1. Аналіз дебіторської заборгованості по кожному контрагенту.
2. Аналіз короткострокових і довгострокових зобов’язань компанії.
3. Оцінка показників ефективності управління заборгованості, що дозволить виявляти тренди виникнення і погашення зобов’язань.
4. Розробка заходів, спрямованих на покращення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
5. Забезпечення повернення боргів і зниження втрат при їх неповерненні.
6. Розстрочка виплат (пролонгація термінів погашення) .
7. Відстрочка – перенесення термінів виплати заборгованості на більш пізній термін .
8. Конверсія заборгованості в активи (заміна грошових виплат по боргу шляхом передачі кредитору окремих активів підприємства – акцій, нерухомості компанії, елементів обладнання, частини сировини і матеріалів, готової продукції та ін .)
9. Списання боргу (частково або повністю).
10. Складання акту звірки взаєморозрахунків.
11. Судове стягнення боргу.

Досудова робота

 • Складання претензій
 • Складання договорів
 • Пошук і досудовий арешт майна
 • Накладення забезпечувальних заходів
 • Складання мирових угод

Судова робота

 • Підготовка та подача позовної заяви до суду
 • Участь в судових засіданнях
 • Представництво інтересів в апеляційній інстанції
 • Представлення інтересів в касаційній інстанції та наглядовій раді

Виконання рішення

 • Виконання рішення
 • Пошук майна та рахунків
 • Накладення арештів
 • Звернення стягнення на майно боржника
 • Продаж майна

Стягнення на підставі договорів

 • Позики
 • Поставки
 • Підряду
 • Купівлі – продажу
 • Оренди

Стягнення всіх видів боргів

 • Загальної заборгованості
 • Судових витрат
 • Заробітної плати

Стягнення з боржників

 • Фізичних осіб
 • Юридичних осіб
 • Державних органів
 • Інших органів територіальної влади

Стягнення забезпечень виконання зобов’язань

 • Штрафа
 • Пені
 • Авансу
 • Повернення застави

Стягнення на будь-яких стадіях

 • Досудове врегулювання спору
 • Стягнення в суді
 • На стадії виконавчого провадження

Забезпечення виконання рішення суду

 • Накладення арешту на нерухоме майно боржника
 • Накладення арешту на грошові кошти боржника