27 серпня 2015 р. Вищий адміністративний суд України прийняв Постанову по справі  К/800/67663/14, в якій детально дослідив питання здійснення авторського та технічного нагляду під час здійснення будівництва.

Обґрунтовуючи своє рішення суд зазначає судами попередніх інстанцій встановлено, що головним державним інспектором інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області проведена перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил позивача за результатами якої складено акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил від 04.05.2014.

За наслідками перевірки ДАБІ було винесено припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам, архітектурним вимогам, затвердженим проектним рішенням, технічним умовам та іншим нормативно-правовим актам, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або без отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

ВАСУ встановлено, що із тексту Договору про спільну діяльність вбачається, що позивач виступає замовником будівництва, зокрема, згідно п.3.1.3. договору про спільну діяльність , передав права замовника будівництва та уповноважив ФОП  на здійснення будівництва Будинку від свого імені шляхом надання довіреності.

За наведених підстав висновки судів попередніх інстанцій відносно того, що позивач не є суб’єктом містобудування не відповідають дійсним обставинам справи.

У відповідності до ч.1 ст. 34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник має право виконувати будівельні роботи після: направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування; реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності.

Відповідно приписів п.2 Порядку №557 віднесення об’єкта будівництва до відповідної категорії складності здійснюється проектувальником і замовником відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва.

Разом з цим, п.7 Порядку №557 встановлено, що під час проведення державного архітектурно-будівельного контролю на об’єктах самочинного будівництва (у разі відсутності проектної документації) категорія складності таких об’єктів визначається посадовими особами Держархбудінспекції та її територіальних органів, а в разі необхідності – шляхом проведення експертизи експертною організацією чи експертом, що має відповідний сертифікат.

Згідно положення п. 4.2 ДСТУ – Н Б В. 1.2-16:2013 “Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва” (зі змінами), проектування об’єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель, споруд або лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, потрібно здійснювати на підставі вихідних даних, в тому числі містобудівних умов та обмежень, на об’єкт будівництва в цілому.

Також, ВАСУ зазначено, що судами встановлено, що згідно акту перевірки виявлене заплановане будівництво 9-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку, який щонайменше відноситься до класу наслідків СС-2 та III категорії складності.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено, що будівельні роботи виконані без розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації, та без документів, що надають право на виконання будівельних робіт, що є порушенням абз. 4, п. 4 ч. 2 ст. 2 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Відповідно ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об’єкту архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проекту об’єкту архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником.

Частиною 4 статті 11 наведеного вище закону передбачено, що порядок проведення авторського і технічного наглядів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно п.2 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 №903, авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проекту об’єкту архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами (далі – генеральний проектувальник) відповідно до законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту.

Аналогічний зміст передбачає і п.2 Порядок здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури, затверджений постановою КМУ від 11.07.2007 року №903, технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об’єкту з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об’єкту.

Аналізуючи вищенаведені законодавчі норми колегія суддів визначила помилковими висновки судів попередніх інстанцій, що здійснення авторського та технічного нагляду здійснюється тільки під час будівництва об’єкта архітектури, а не протягом усього періоду будівництва того чи іншого об’єкту архітектури.

З огляду на те, що позивач, як замовник будівництва, не виконав покладений на нього обов’язок забезпечення авторського та технічного нагляду на об’єкті будівництва, ним допущене порушення п.7, та п.8 ч.2 ст.2 Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”

Наші послуги в сфері оскаржень рішень ДАБІ: dabilaw.com