Допит свідків став досить поширеним і системним у наші дні. І як показує практика ми не підготовлені до інформаційно-психологічного тиску.
Тому адвокати Honcharuk & Partners law firm підготували ряд питань, які не у повному обсязі, але частково зможуть вас підготувати до допиту!

Питання працівникам:

 1. Коли ви приступили до виконання обов’язків на своїй посаді?
 2. Ваша освіта, спеціальність?
 3. Що входить в Ваші посадові обов’язки?
 4. Чи ви виконували аналогічні обов’язки раніше?
 5. Де і ким Ви працювали до ТОВ “1”?
 6. Хто займається підбором постачальників, субпідрядників для ТОВ “1”?
 7. Як відбувається пошук контрагентів, якими джерелами інформації Ви користуєтеся при виборі контрагентів?
 8. Хто виступає ініціатором укладення договору з Постачальниками, від кого виходить пропозицію про роботу з конкретним постачальником?
 9. Схвалення того чи іншого контрагента це Ваше одноосібне рішення або колегіальне?
 10. Є в організації особи або відділ, які несуть відповідальність за вибір того чи іншого контрагента? Вкажіть їх.

Для встановлення особи керівника-контрагента і ділової репутації організації-контрагента.

 1. Чи знайомий Вам особисто керівник організації-контрагента, за яких обставин, коли Ви познайомилися?
 2. Які взаємини (дружні, ділові) Вас об’єднують?
 3. Які роботи (послуги) виконувала організація-контрагент для вас, які товари поставляла?
 4. Раніше ця організація надавала для вас подібні послуги/ виконувала роботи/поставляла товари?
 5. Які дії Ви робили для встановлення ділової репутації організації-контрагента?

Підписання договору.

 1. Хто дає вказівку для підготовки проектів договорів?
 2. Хто у вашій організації відповідає за підготовку проекту договору, або ви використовуєте типові договори?
 3. Ви особисто спілкуєтеся з передбачуваними партнерами, на чиїй території?
 4. Які питання задаєте при зустрічі, з якими документами ви ознайомлюєтесь?
 5. У разі, якщо контрагент перебуває не в вашому місті або області?
 6. У разі потреби у кого питаєте контактні дані партнера?
 7. Хто погоджує проекти договорів для подальшого підписання Вами?
 8. У організації існують які-небудь регламентуючі документи з документообігу?
 9. Хто несе відповідальність за якість поставлених товарів/Послуг /Робіт?
 10. Назвіть програму, яка використовується для обліку ТМЦ.
 11. Як у Вас в Компанії організований документообіг з моменту надходження документа від постачальника до моменту прийняття товарів (робіт, послуг) до бухгалтерського обліку та відображення в бухгалтерській програмі?
 12. Хто має доступ до баз 1С: Підприємство ?
 13. У вас траплялися недобросовісні постачальники товарів (робіт, послуг), які дії Ви робили в подібних випадках?
 14. Хто в ТОВ “1” відповідає за збереження ТМЦ, хто веде облік, якими внутрішніми документами відбувається списання ТМЦ для своїх підрозділів для виконання робіт?
 15. Чи є склад і де він знаходиться?
 16. Хто контролює якість і кількість товарів (робіт, послуг)?
 17. У разі виконання робіт субпідрядниками хто займається побутовими питаннями робітників і ІТП на місці проведення робіт?
 18. Ви особисто присутні при прийнятті робіт від субпідрядника, які документи підписуєте?
 19. У разі браку або порушення технології будівництва по роботах, виконаних субпідрядником, хто несе відповідальність за допущені порушення перед Замовником, перед ТОВ “1”?
 20. Чи є в ТОВ “1” служба безпеки або співробітник, який займається економічною безпекою організації? Вкажіть ПІБ, його обов’язки і відповідальність.
 21. Вкажіть посадова особа, візує документи, які Ви оформляєте.
 22. Перелічіть найменування документів, які Ви оформляєте.

 Питання керівнику

 1. Ким, на якій посаді Ви працюєте в ТОВ “1”?
 2. Коли ви приступили до виконання обов’язків у Вашій посади?
 3. Хто призначив Вас на цю посаду?
 4. Де і ким Ви працювали до ТОВ “1”?
 5. Ви виконували аналогічні обов’язки раніше або робота в ТОВ “1” – це нові професійні навички?
 6. Втручаються чи засновники безпосередньо в фінансово-господарську діяльність ТОВ “1”?
 7. Якщо засновники втручаються в фінансово-господарську діяльність ТОВ “1”, то яким чином це відбувається?
 8. Ви надаєте звіти про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ “1” засновникам?
 9. Ви погоджуєте вибір контрагентів або витрати, які необхідно здійснити, з засновниками?
 10. Хто у вашій організації відповідає за підготовку договорів до підписання сторонами?
 11. Хто займається підбором постачальників, субпідрядників для ТОВ “1”?
 12. Як відбувається пошук контрагентів?
 13. Якими джерелами інформації Ви користуєтеся при виборі контрагентів?
 14. Скільки людей у ​​Вашому відділі займається пошуком постачальників?
 15. Як зазвичай відбувається спілкування з постачальником, поштою, особисто, через посередника?
 16. Опишіть процес підготовки договору всередині організації при встановленні постачальника.
 17. Схвалення того чи іншого контрагента – це рішення одноосібне або колегіальне?
 18. Якщо рішення колегіальне, назвіть осіб, котрі приймають рішення.
 19. Якщо рішення приймається одноосібно, Ви виступаєте ініціатором укладення договору саме з цим постачальником?
 20. Є в організації особи або відділ, які несуть відповідальність за вибір того чи іншого контрагента? Вкажіть їх.
 21. Хто визначає, кого з постачальників вибрати?
 22. Хто дає вказівку для підготовки проектів договорів?
 23. Хто виступає ініціатором укладення договору з постачальниками, від кого виходить пропозицію про роботу з конкретним постачальником?

Для встановлення особи керівника-контрагента і ділової репутації організації-контрагента.

 1. Чи знайомий Вам особисто керівник організації-контрагента, за яких обставин, коли Ви познайомилися?
 2. Які взаємини (дружні, ділові) Вас об’єднують?
 3. Які роботи (послуги) виконувала організація-контрагент для вас, які товари поставляла?
 4. Раніше ця організація надавала для вас подібні послуги, виконувала роботи, поставляла товари?
 5. Які дії Ви робили для встановлення ділової репутації організації-контрагента?

Підписання договору и облік товарів (робіт, послуг).

 1. Чи існують в організації якісь регламентуючі документи з документообігу?
 2. Хто несе відповідальність за кількість і якість поставлених ТМЦ/Послуг (транспортних і ін.)/Робіт (субпідряд)?
 3. Хто приймає первинні документи від постачальника, хто підписується в документі, де відбувається прийняття товарів (робіт, послуг) по документу?
 4. Хто повинен бути присутнім при прийнятті товарів (робіт, послуг) в обов’язковому порядку?
 5. Чи були у вас недобросовісні постачальники товарів (робіт, послуг), які дії Ви робили в подібних випадках?
 6. Хто в ТОВ “1” відповідає за збереження ТМЦ, хто веде облік?
 7. Чи є склад і де він знаходиться?
 8. Якщо при прийнятті робіт від субпідрядника присутні представники Замовника, хто саме є, які документи підписує?
 9. У разі браку або порушення технології по роботах, виконаних субпідрядником, хто несе відповідальність за допущені порушення перед Замовником, перед ТОВ “1”?
 10. Хто складає претензії від ТОВ “1” на адресу субпідрядника в разі виявлення шлюбу або порушення технології, хто підписує такі документи?
 11. Чи є в ТОВ “1” служба безпеки або співробітник, який займається економічною безпекою організації?
 12. На комп’ютері-якої посадової особи встановлені бази 1С: Підприємство
 13. Хто має доступ до баз 1С: Підприємство?