Коли суди не можуть зобов’язати контрагента зареєструвати податкові накладні

Велика Палата Верховного Суду відмовила у відкритті провадження щодо зобов’язання контрагента скласти та зареєструвати в ЄРПН податкові накладні. Така позовна вимога не підлягає розгляду в суді жодної юрисдикції, відповідно до постанови Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2019 у справі №908/1568/18.

Підприємство звернулось до суду із позовом, у якому просило зобов’язати контрагента (енергогенеруючу компанію) скласти та зареєструвати в ЄРПН податкові накладні від господарських операцій за договорами постачання. Адже без зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних не можна віднести суми ПДВ до складу податкового кредиту.

Господарський суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження у справі. І пояснив це тим, що обов’язок зі складання та реєстрації податкових накладних виникає саме на підставі податкового законодавства, а проведення відповідних перевірок і встановлення фактів порушення вимог податкового законодавства є виключною компетенцією ДФСУ та відповідних податкових інспекцій.

Суд апеляційної інстанції скасував ухвалу господарського суду першої інстанції. Суд послався на те, що між сторонами існують правовідносини, підставою виникнення яких є господарський договір. Отже спір щодо спонукання відповідача виконати вимоги податкового законодавства має розглядатись і вирішуватись в залежності від встановлення судом обставин належного виконання сторонами умов такого договору та виникнення у сторін такого договору відповідних господарських зобов’язань, а тому такий спір підлягає вирішенню в судах господарської юрисдикції.

Відповідач подав касаційну скаргу, посилаючись на те, що відшкодування ПДВ здійснює держава у податкових правовідносинах, які за своїм характером є публічно-правовими.

Велика Палата Верховного Суду вказує, що така категорія спорів взагалі не має розглядатись судами. Адже зобов’язання зареєструвати податкові накладні в ЄРПН для включення до податкового кредиту суми ПДВ виникає саме з податкового законодавства, а не з договірних відносин, тому є податковим, а не господарським зобов’язанням. Спори, які можуть виникнути між платниками ПДВ та державою в особі уповноваженого органу — суб`єкта владних повноважень щодо суми сплаченого податку, є адміністративними і мають розглядатися судами адміністративної юрисдикції.

Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що спір не підлягає розгляду в судах господарської юрисдикції.

Крім того, Велика Палата Верховного Суду зауважила, що обов’язок продавця зареєструвати податкову накладну є обов’язком платника податку у публічно-правових відносинах.

Належним способом захисту для позивача може бути звернення до контрагента з позовом про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення контрагентом за договором обов’язку щодо складання та реєстрації податкових накладних.