Неякісні медичні послуги: досудове врегулювання

Надання несвоєчасної або некваліфікованої медичної допомоги є протиправною поведінкою медичного працівника.

Медична послуга – це сукупність необхідних, достатніх, добросовісних, доцільних професійних дій медичного працівника (виконавця), спрямованих на задоволення потреб пацієнта (замовника, споживача послуг).

Якість медичної допомоги − надання медичної допомоги та проведення інших заходів щодо організації надання закладами охорони здоров’я медичної допомоги відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я. Оцінка якості медичної допомоги − визначення відповідності наданої медичної допомоги встановленим стандартам у сфері охорони здоров’я.

В разі отримання неякісних медичних послуг слід керуватися законодавством про захист прав споживачів. Саме як споживач хворий може домогтися відповідальності за надання неякісних медичних послуг, якими було заподіяно шкоду здоров’ю та отримати належну компенсацію.

Медичний працівник зобов`язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров`я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров`я.

Вирішити питання, які стосуються порушених прав пацієнта, можуть як адміністрації медичних закладів, управління охорони здоров’я, органи Міністерства охорони здоров’я України, так і органи міліції і прокуратури, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та ін.

Один із способів захисту своїх прав є скарга.

Скарги пацієнтів є офіційним документом, за допомогою якого пацієнт заявляє про свою позицію щодо юридичного конфлікту, який виник між ним та працівником медичного закладу. Скарга – це документ, який покладає на адресата встановлені законом обов’язки та передбачає дотримання відповідної законодавчо визначеної процедури.

Для подання скарги пацієнтам, варто звернути увагу на ряд умов, а саме:
– обґрунтованність скарги;
– своєчасність подання скарги;
– пріоритетність подання письмової скарги;
– обов’язкова реєстрація письмової скарги;
– обґрунтована скарга не завдасть шкоди пацієнту.

Органи, до яким варто звернутися для врегулювання спору у досудовому порядку зі скаргами:

 1. Адміністрація медичного закладу (державного або приватного);
  2. Районні відділи та обласні (міські) управління охорони здоров’я при місцевих державних адміністраціях;
  3. Органи та підрозділи Міністерства охорони здоров’я;
  4. Управління захисту прав споживачів;
  5. Органи міліції та прокуратури;
  6. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен).
  7. Інші організації, що мають державні повноваження захищати права пацієнтів (напр., Президент україни, Кабінет міністрів України).

Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється, зокрема шляхом застосування методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної допомоги. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється керівництвом закладів охорони здоров’я та/або медичними радами закладів охорони здоров’я в межах повноважень, визначених законодавством, у тому числі шляхом вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги.

Пацієнт як отримувач медичної послуги має право на безоплатне усунення недоліків, пропорційне зменшення ціни наданої послуги, повне відшкодування матеріального і морального збитку.

Виконавець медичних послуг (медичний заклад, в якому працює лікар, або сам лікар, якщо він здійснює підприємницьку діяльність) зобов’язаний відшкодувати шкоду, заподіяну пацієнтові внаслідок неправомірних рішень, дій чи бездіяльності.

Важливо! Відшкодування як моральної, так і матеріальної шкоди не залежить від того, чи підписаний договір між пацієнтом і медичним закладом.

Заповніть форму

Наш менеджер з вами зв’яжеться якнайшвидше