23 квітня 2018 р. Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства України затвердило нові державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» на заміну існуючим. З 1 вересня 2018 року ці норми офіційно вступили в дію.

Ці будівельні норми вводяться на заміну:

  • ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»,

  • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»,

  • ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»,

  • ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств»,

  • ДБН Б.1-2-95 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України»,

  • СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»).

 Основні зміни в нових державних будівельних нормах:

 1. Введено новий термін «блакитна лінія». Це лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови.

До цього часу були відсутні норми щодо обмеження висоти.

 2. «Зелена лінія». Встановлюються обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування, рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що резервуються), об’єктів природно-заповідного фонду, зон охоронюваного ландшафту.

В старих  нормах, також були відсутні такі обмеження

 3.  Для нового житла встановлено відсоток забудови залежно від поверховості.

До вступу нових норм були відсутні граничні параметри забудови земельної ділянки відносно поверховості.

 4. Встановлені граничні межі максимальної щільності забудови

Граничні показники щільності населення мікрорайону слід приймати 150 – 450 осіб/га.

Показники щільності населення мікрорайону в крупних та найкрупніших містах допускається підвищувати, але не більше ніж на 20%, за умови:

– розміщення на території мікрорайону підземних та/або багатоповерхових гаражів з автостоянками та велосипедними стоянкам;

– вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів, створенні озеленених відкритих терас у житлових та громадських будинках.

 5. Заборона паркування авто всередині житлових кварталів

Так, згідно нових норм для кварталів з периметральною забудовою, що проектуються організація місць постійного та тимчасового (гостьових) зберігання засобів автотранспорту на відкритих автостоянках в середині кварталу не допускається.

Забезпечення мешканців житлових будинків необхідною кількістю парко місць на автостоянках слід розташовувати з боку вулиць чи проїздів або у підземних чи багатоповерхових автостоянках.

В’їзд в середину кварталу дозволяється автомобілям швидкої допомоги, пожежним автомобілям та іншій спецтехніці.

 6. Скориговані та доповнені вимоги до проїзду пожежних машин і доступ пожежників до приміщень.

7. Розширені норми щодо обов’язкового забезпечення без бар’єрного доступу.

8. обов’язкове будівництво дитячих садків і шкіл у житловій забудові, збільшення майданчиків для відпочинку та спорту.