Основним нормативним актом у сфері публічних закупівель є Закон України «Про публічні закупівлі».

Для здійснення завдань оскарження в сфері публічних закупівель, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Антимонопольний комітет України створив Уповноважений орган – постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Перш за все, варто звернути увагу на те, що оскарження результатів торгів в публічних закупівлях стосується виключно тих учасників публічних закупівель, які брали в ньому участь – лише вони мають право подавати скарги щодо результатів тендерів.

Стаття 18 Закону України «Про публічні закупівлі» регламентує чіткий порядок оскарження процедур закупівлі.

Так, скарга на рішення, дії або бездіяльність замовника публічних закупівель подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення суб’єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Вимоги до скарги в публічних закупівлях
Скарга про порушення законодавства у сфері публічних закупівель повинна містити:

  • найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
  • ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;
  • підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;
  • обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
  • вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

Плата за подачу скарги
До скарги на рішення, дії або бездіяльність замовника публічних закупівель додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf формату), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

Відразу після внесення до реєстру скарг, скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження (постійно діючій адміністративній колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель) та замовнику.

За подання скарги на рішення, дії або бездіяльність замовника публічних закупівель справляється плата. Розмір плати визначається Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні розмір плати за подачу скарги в сфері публічних закупівель становить:
1) 5 тис. гривень — у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг;
2) 15 тис. гривень — у разі оскарження процедури закупівлі робіт. 

Строки оскарження в публічних закупівлях
Скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом десяти днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, порядок якого передбачений частинами другою і дванадцятою статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі», подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій, у разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

Якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу щодо оскарження положень тендерної документації, за результатами якої органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення тендерної документації, щодо яких скаргу до закінчення цього строку суб’єктами не булоподано.

Після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником. Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.

Підстави залишення скарги без розгляду в разі:

  • суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;
  • скарга не відповідає вимогам частини першої або другої цієї статті;
  • замовником відповідно до цього Закону усунені порушення, зазначені в скарзі;
  • до дня подання скарги замовником прийнято рішення про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень.

Строк розгляду скарги органом оскарження становить 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги, який може бути аргументовано продовжено органом оскарження до 20 робочих днів.

Під час оскарження забороняється укладення договору про закупівлю.
Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб’єктом оскарження, замовником до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.