ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для управління, утримання і використання спільного майна.

Дана форма управління забезпечує ефективний контроль над витратами та платежами, дозволяє проводити заходи з енергоефективності, колегіально приймати рішення і втілювати їх у життя.

Етапи створення ОСББ:
1) Переконання співвласників будинку у необхідності створення ОСББ як органу для прийняття колективних легітимних рішень, оскільки це дозволить управляти спільною неподільною власністю у багатоквартирному будинку, розпоряджатись під’їздами, підвалами та іншими комунікаціями будинку. Створення ініціативної групи, яка має складатися не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень, що оформлюється окремим протоколом.

2) Скликання та проведення установчих зборів та голосування щодо створення ОСББ. Повідомлення про проведення установчих зборів необхідно зробити не пізніше, ніж за 14 днів до дати зборів. На установчих зборах розглядаються питання створення ОСББ, затверджується назва та статут, обирається головуючий та секретар установчих зборів, правління ОСББ та його голови.

3) Оформлення всіх необхідних документів для реєстрації ОСББ як юридичної особи. Первинна реєстрація юридичної особи є безкоштовною. Після державної реєстрації ОСББ треба подати заяву до податкового органу для отримання ОСББ статусу неприбутковості. Коли ОСББ зареєстроване як юридична особа та має статус неприбутковості, можна розпочинати його повноцінну роботу.

Переваги ОСББ
Створення ОСББ, серед інших переваг, дасть можливість співвласникам контролювати використання коштів, які щомісячно сплачують за утримання багатоквартирного будинку та його прибудинкової території, впливати на прийняття рішень, ефективно управляти спільним майном.

Об’єднання має право укладати договори на обслуговування будинків з тими компаніями, які пропонують кращі послуги, а також будь-якої миті може розірвати договір, якщо компанія неякісно виконуватиме роботу.

ОСББ може брати участь у міських програмах ремонту житла, у державних та місцевих програмах фінансування ОСББ, втілювати проекти з термомодернізації. Однією з програм підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків є програма «Енергодім» Фонду енергоефективності, що передбачає часткове відшкодування витрат ОСББ на заходи з енергоефективності.

Які права мають співвласники? 
Співвласники будинку мають право брати участь в управлінні ОСББ у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» і статутом ОСББ. Вони можуть знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки, а також одержувати інформацію про діяльність ОСББ, вимагати захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства. ОСББ на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Які обов’язки співвласників?
Співвласники повинні виконувати рішення статутних органів та використовувати за призначенням приміщення, які перебувають у власності ОСББ, а саме: забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення. Обов’язковим є дотримання вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм. Співвласники будинку зобов’язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі. Зауважимо, що статутом ОСББ можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.

Право створення ОСББ залишається за власниками квартир, але слід усвідомлювати, що відповідальність за належний стан будинку та своє комфортне проживання в ньому належить співвласникам багатоквартирних будинків. Лише об’єднавшись, співвласники зможуть приймати рішення щодо будинку та ефективно управляти ним.

Адвокати та юристи АБ «Гончарук та партнери» мають багаторічний досвід з юридичного супроводу діяльності ОСББ:
1. Консультації з питань управління багатоквартирним будинком.
2. Договірна робота.
3. Консультації щодо процедури скликання та проведення загальних зборів співвласників ОСББ та їх документального оформлення.
4. Ведення переговорів із постачальниками послуг, у тому числі з сервісними компаніями та компаніями-монополістами у сфері надання комунальних послуг.
5. Допомога в оформленні документів для участі ОСББ в програмах енергоефективності.
6. Розробка локальних нормативних актів та підготовка документів кадрового обліку ОСББ (наказів з основної діяльності та по персоналу, штатних розкладів, положень, посадових інструкцій, правил тощо).
7. Юридичний супровід утримання ліфтового господарства.
8. Державна реєстрація змін до статутних та реєстраційних документів ОСББ.