Велика кількість дозвільних процедур та законодавчих обмежень, робить будівництво в Україні кропітким та затратним для замовників та забудовників. При цьому перевірки від органів державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) стали звичною практикою для забудовників. Наслідком таких перевірок, як правило, є накладення ДАБІ штрафів за порушення правил здійснення містобудівної діяльності.

Оскарження штрафів ДАБІ
За фактом вчинення правопорушення у сфері містобудівної діяльності посадовою особою ДАБІ складається протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Суб’єкт містобудування має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які є його невід’ємною частиною, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності розглядається посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю протягом 15 днів з дня одержання протоколу про правопорушення. Справа може розглядатися за участю суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності.

На цьому етапі важливо надати письмові пояснення та аргументи щодо складеного протоколу ДАБІ; в майбутньому такі письмові пояснення можуть допомогти в судовому оскарженні поставнови (штрафу) ДАБІ.

Відомості про час і місце розгляду справи повідомляються суб’єкту містобудування, який притягається до відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи, не пізніше як за три доби до дня розгляду справи. Неприбуття суб’єкта містобудування у визначений час і місце не перешкоджає розгляду справи.

Постанова ДАБІ про накладення штрафу є виконавчим документом
Постанови ДАБІ про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності є виконавчими документами – підлягають виконанню в установленому законом порядку. Штраф підлягає сплаті у п’ятнадцятиденний  строк з дня вручення або надіслання постанови.

У випадку несплати стягнення штрафу будуть здійснювати державні виконавці.

Строки накладення штрафу ДАБІ
Штраф ДАБІ може бути накладено на суб’єктів містобудування протягом 6-ти місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через 3 три роки з дня його вчинення. У разі вчинення суб’єктами містобудування 2-х або більше правопорушень штрафи ДАБІ накладають за кожне вчинене правопорушення окремо.

Строк оскарження постанови ДАБІ
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної  діяльності може бути оскаржено до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.

Підстави оскарження постанови ДАБІ
Особлива увага приділяється підставам оскарження постанов про правопорушення та накладання штрафів.

Як свідчить судова практика, при розгляді справ щодо оскарження постанов ДАБІ про правопорушення та накладання штрафів у сфері містобудівної діяльності може стосуватися різних етапів будівництва, починаючи з моменту проведення перевірки (складання протоколу ДАБІ, винесення постанови ДАБІ і т.д.).

Розглянемо на прикладі деяких судових рішень оскарження постанов ДАБІ
Так, Окружним адміністративним судом м. Києва було повністю задоволено позов до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), виходячи з того, що постанови про накладення штрафів прийняті органами ДАБІ є протиправними.

Органами ДАБІ були прийняті постанови на підставі, проведеної позапланової перевірки. Однією з причин проведення такої перевірки стало колективне звернення мешканців населеного пункту, де перебуває об’єкт перевірки. Під час перевірки були виявлені порушення норм законодавства.

Під час розгляду справи було встановлено, що колективний лист мешканців населеного пункту був сфальсифікований, а підписанти ніколи не жили в цьому населеному пункті. Позивачем, також було доведено, що інспектор ДАБІ під час позапланової перевірки не показав службового посвідчення, а зроблені ним фото та відео не дозволяють ідентифікувати зйомки та її автора.

Також в період так званої перевірки, головний інспектор будівельного відділу контролю та нагляду за проведенням перевірок ДАБІ не відвідував об’єкт будівництва позивача, що підтверджується витягом з журналу проходження інструктажу з охорони праці при відвідуванні.

Тут, чітко прослідковується протиправність дій ДАБІ, як на етапі прийняття наказу щодо проведення перевірки так і під час проведення, так званої перевірки.

Іншим прикладом є постанова Одеського окружного адміністративного суду. Судом також була визнанна протиправною та скасована постанова ДАБІ про накладання штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

В цій справі, за результатами проведення перевірки, органами ДАБІ було встановлено, що позивач здійснював реконструкцію об’єкта та роботи, які було віднесено до V (п’ятої) категорії складності. На цій підтаві ДАБІ визнало позивача винним у вчиненні правопорушення, передбаченого абз. 3, п. 5, ч. 2 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»: виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання, чим порушено ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Суд критично поставився до такого висновку ДАБІ (відповідача), з огляду на те, що відповідно до частин 1-3 статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», усі об’єкти будівництва поділяються на І, II, III, IV і V категорії складності; категорія складності об’єкта будівництва визначається відповідно до державних будівельних норм та стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва.

Віднесення об’єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.
Аналіз приписів статті 32 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” у системному зв’язку з іншими його нормами та Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року №557 дає підстави для висновку, що вона встановлює загальне правило визначення категорії складності об’єкта будівництва.

Тобто, віднесення об’єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності належить до компетенції органу державного архітектурно-будівельного  контролю, а саме Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів, лише у випадках коли проектна документація на об’єкт будівництва відсутня чи об’єкт їй не відповідає.

Разом з тим, була проведена судова будівельно-технічна експертиза по цій справі.

Експертом в результаті проведеного аналізу додатково представлених актів приймання виконаних робіт, технічного паспорта на об’єкт, а також обстеження в натурі, зроблено висновок про те, що виконані роботи на об’єкті дослідження відносяться до робіт з поточного ремонту та враховуючи розмір можливого економічного збитку, будівлі і споруди відносяться до класу ІІІ категорії складності.

Крім того, ДАБІ не було доведено яким чином, або на підставі яких документів було встановлено факт проведення реконструкції, а не проведення поточного ремонту, нового будівництва. Акт проведеної перевірки не містить посилань на такі документи (докази), які відображували б первинний стан спірного об’єкту та не містить жодних відомостей, які б свідчили, що відповідач в ході проведення перевірки ознайомлювався з будь-якими документами, в тому числі і технічними. Також відсутні докази призупинення на час виконання робіт експлуатації автозаправної станції в цілому або його частин (за умови їх автономності), що є обов’язковою умовою при здійсненні реконструкції.

Виходячи з вище викладеного судом було задоволено позов до ДАБІ повністю та визнано протиправною і скасовано постанову ДАБІ про накладення штрафу.

В цьому випадку, ДАБІ було зроблені безпідставні висновки та прийнято протиправні постанови. Протиправність дій з боку державного органу підтвердилось відсутністю доказів та неможливістю доведення обставин під час судового розгляду.

Як бачимо, оскарження рішень чи дій ДАБІ потребує ретельного аналізу усіх аспектів проведення перевірки. Навіть незначні на перший погляд деталі, можуть мати вирішальне значення за захисту інтересів в органах ДАБІ.