Знесення самочинного будівництва

У постанові від 29 січня 2020 року  Верховний Суд сформував правовий висновок про те, що обов’язковому знесенню об’єкт будівництва підлягає лише у випадках, якщо такий об’єкт побудовано на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи.
В усіх інших випадках знесенню передує встановлення можливості перебудови об’єкта будівництва.

Обставини справи
ДАБІ України звернулась до суду з позовом, в якому просила суд зобов’язати громадянина знести за власний рахунок гараж.
Рішенням місцевого суду, залишеним без змін постановою апеляційного суду, у задоволенні позову відмовлено.

У поданій касаційній скарзі ДАБІ  України із посиланням на порушення судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просила скасувати оскаржувані судові рішення та постановити нове, яким позов задовольнити.

Позиція Верховного суду
Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу. Суди попередніх інстанцій не встановили обставини чи можлива перебудова зазначеного об’єкта будівництва з метою приведення його у відповідність до будівельного паспорту.

У постанові від 29 січня 2020 року (справа № 822/2149/18) Верховний Суд сформував ряд ключових правових висновків щодо цієї категорії справ:
1) можливість перебудови і усунення наслідків самочинного будівництва перевіряється на стадії виконання припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів. Невиконання припису без поважних причин може свідчити про неможливість перебудови або небажання особи, яка здійснила самочинне будівництво, усувати його наслідки;
2) в інших випадках самочинного будівництва, зокрема, якщо нерухоме майно збудоване або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, стаття 376 ЦК не ставить можливість знесення об’єкта самочинного будівництва в залежність від можливостей його перебудови.

Натомість правове значення має позиція власника земельної ділянки, а також дотримання прав інших осіб. Якщо власник земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила самочинне будівництво, або за її рахунок (частина 4 статті 376 ЦК).

В цьому випадку знесення самочинного будівництва можливе без попереднього рішення суду про зобов’язання особи, яка здійснила будівництво, провести відповідну перебудову.