25 квітня 2019 року був прийнятий Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (надалі – Закон). Цей Закон вступить в силу 16 липня 2019 року.  Варто зазначити, що не всі положення Закону вступлять в силу у липні цього року. Деякі його положення набудуть чинності через рік, а деякі і через 2-3 роки.

Законом встановлено, що статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя. Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

На що потрібно звернути увагу?
По-перше, трудові договори в Україні мають укладатися державною мовою. Це не перешкоджатиме використовувати сторонам його перекладу.
По-друге, що є не мало важливим, це застосування державної мови в Інтернет-представництвах (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні. Відповідна вимога набирає чинності через 3 роки з дня набрання чинності закону.

Поряд з версією, виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами. Версія державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.

По-третє, інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування), також, подається державною мовою, якщо інше не встановлено законом. Така інформація може дублюватися іншими мовами.

По-четверте, виготовлення технічної, проектної документації відповідно до договору, стороною якого є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа чи організація державної і комунальної форм власності, здійснюється державною мовою.
Така документація буде затверджуватись органами державної влади та органами місцевого самоврядування за умови, що вона виготовлена державною мовою.

У разі, якщо технічна і проектна документація виготовляється за договором з іноземцем, особою без громадянства або юридичною особою, створеною за законодавством іншої країни її мова може визначатися умовами договору про виготовлення документації або будь-яким іншим способом за згодою сторін.

По-п’яте, листування громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форм власності в Україні здійснюється державною мовою.

Статутні документи та рішення мають ухвалюватись державною мовою. Статистична інформація, податкова та інша звітність до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування надається державною мовою. Ця вимога набирає чинності через 1 рік з дня набрання чинності законом.

Звертаємо увагу, що згідно з законом з метою сприяння функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя на всій території України буде діяти Уповноважений із захисту державної мови (надалі – Уповноважений), який призначатиметься та звільнятиметься Кабінетом міністрів України.

Уповноважений за скаргами громадян або за власною ініціативою, буде здійснювати державний контроль за дотриманням вимог встановлених законом щодо застосування  державної мови. За результатами здійснення контролю буде складатися акт про результати здійснення контролю і у разі фіксації факту порушення вимог застосування державної мови Уповноважений складає на підставі такого акта протокол.

Отже, незалежно від виду діяльності та форми власності, за винятком випадків встановлених законом, вся документація та діяльність повинна буде здійснюватись державною мовою.