16 січня 2020 Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроект №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Змін зазнали статті 109 і 112 ПК України, якими регулюється питання відповідальності платника податків та умови залучення його до фінансової відповідальності.

Раніше Податковий кодекс не містив в собі поняття провини платника податків за порушення податкового законодавства, що створювало проблеми для побудови правової позиції платників податків та для захисту своїх інтересів.

Прийнятий законопроект вносить зміни в визначення податкового правопорушення, і тепер податковим порушенням є винне протиправне діяння. Вводиться також поняття умисного діяння, за яке передбачена відповідальність.

З’явився новий елемент складу податкового правопорушення, кваліфікуюча ознака якого несе в собі як позитивні, так і негативні наслідки.

Негативність таких наслідків виражається в новому пункті 109.3 ПК України, де законодавець визначає, що “необхідною умовою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення є встановлення контролюючими органами провини людини”.

Дане положення наділяє контролюючий орган новими, широкими повноваженнями та дозволяє їм самостійно встановлювати винність платника податків. Тепер висновки акту перевірки про вчинення платником податків того чи іншого податкового правопорушення автоматично будуть свідчити про винність цієї особи, і тоді вже платник податків повинен буде доводити протилежне.

Залишається відкритим питання, як такі положення ПКУ будуть співвідноситися з положеннями ч.2 статті 77 КАСУ та статтею 62 Конституції України, адже для визнання особи винною необхідне рішення суду, яке набрало законної сили.

У свою чергу, законодавець, незрозуміло з яких причин, наділяє такими функціями і податкові органи. При цьому положення принципу сумлінності платника податків, закріплені в п.56.21 НК України залишилися без змін.

Позитивний момент змін, більшість порушень, які відбувалися не з вини платника податків, і за якими раніше платники все одно залучалися до відповідальності вже по самому факту порушення (ненадходження коштів до бюджету, невідображення декларації на сервері ДПС), тепер отримають шанс не притягуватися до відповідальності за відсутністю провини. Але, за умови, що такий платник податків здійснив всі необхідні і можливі дії у відповідній ситуації.

На даному етапі змін, контролюючий орган зможе визнавати особу винною за будь-які порушення на свій розсуд, а платник податків повинен буде постійно доводити, що він є добросовісним.