Змінено порядок зупинення реєстрації податкових накладних

8 липня набули чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (Порядок 1165).

Нові зміни передбачають автоматичне розблокування податкових накладних та розрахунків коригування за виконання певних умов.

Зокрема, змінами передбачено, що у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку за результатами розгляду інформації та копій документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, попереднє рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку втрачає чинність.

Також Порядок 1165 зазнав уточнень щодо виконання судових рішень, якими було встановлено неправомірність податківців:
у разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня за основним місцем обліку платника податку виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Змінами до Порядку 1165 передбачено зростання ролі таблиці даних платника податків:

у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку відповідно до пункту 16 цього Порядку або прийняття комісією центрального рівня рішення про задоволення скарги та скасування рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрація яких зупинена відповідно до пункту 1 додатка 3 до дня, що передує даті прийняття рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісією центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку, підлягають автоматичній реєстрації в Реєстрі на п’ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення.

Таким чином, якісна підготовка таблиці даних платника податків може забезпечити реєстрацію податкових накладних платника податків.

Зазнали зміни і положення щодо оскарження рішень податківців щодо реєстрації/нереєстрації податкових накладних.

Скарга подається платником податку на додану вартість (далі – платник податку) протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

Не підлягають оскарженню відповідно до цього Порядку рішення комісії регіонального рівня, оскаржені платником податку в судовому порядку:

 1. Про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 2. Про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
 3. Про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку;
 4. Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог Податкового кодексу України, Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” і реєструється ДПС у день її надходження.

Якщо платником податку подано скаргу з порушенням строків, така скарга не приймається, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням неприйняття скарги для розгляду.

У разі подання скарги на рішення комісії регіонального рівня платник податку має право додати до скарги:

 1. про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі – пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена;
 2. про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість – пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у таблиці даних платника податку на додану вартість;
 3. про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку – інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. 

  За результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги приймає одне з таких рішень:

 • задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня;
 • залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.

 

Заповніть форму

Наш менеджер з вами зв’яжеться якнайшвидше